خدمات هامون طیف ارتباط

حوزه ارتباطات و شبکه

  • ارائه راهکارهای جامع ارائه راهکارهای جامع یا مشاوره برای پایش سیگنال های زمینی
  • ارائه راهکارهای جامع یا مشاوره برای پایش سیگنال های ماهواره ای
  • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه فناوری های راهبردی شبکه های ارتباطی و راداري
  • تحقیق و پژوهش با هدف بومی سازی تجهیزات و ادوات مخابراتی و راداری
  • ارائه راهکار در زمینه رادارهاي پسيو
  • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه نظارت بر شبکه های موبایل 2G/3G/4G
  • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه ترابردپذیری شماره های تلفن همراه (MNP)
  • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه خدمات ارزش افزوده (VAS)
  • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه اینترنت اشیا (IoT)
  • ارائه راهکارهای برقراری شبکه های ارتباطات سیار بومی
  • ارائه نرم افزارهای جامع در حوزه های مختلف فناوری ارتباطات
  • ارائه راهکار یا مشاوره در زمينه سيستم ها و شبكه هاي دسترسي باند وسيع
  • سخت افزار و نرم افزارهای حوزه پخش وسیع
  • ارائه راهکار یا مشاوره در جهت راهبري ظرفيت‌هاي کشور جهت تأمين زيرساخت های ارتباطی امن
  • ارائه راهکار یا مشاوره در جهت توسعه متوازن و عادلانه زیر ساخت های ارتباطی در کشور
  • پیاده سازی آزمایشگاه های تایید نمونه محصولات مرتبط با حوزه زیر ساخت و شبکه های ارتباطی

حوزه ارتباطات و شبکه

   • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه نظارت بر شبکه­ های موبایل 2G/3G/4G
   • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه ترابردپذیری شماره ­های تلفن همراه (MNP)
   • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه خدمات ارزش افزوده (VAS)
   • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه اینترنت اشیا (IoT)
   • ارائه راهکارهای برقراری شبکه ­های ارتباطات سیار بومی
   • ارائه نرم­ افزارهای جامع در حوزه­ های مختلف فناوری ارتباطات
   • ارائه راهکار یا مشاوره در زمينه سيستم ها و شبكه هاي دسترسي باند وسيع
   • ترمینال های دسترسی به شبکه ملی
   • سخت افزار و نرم افزارهای هسته شبکه

حوزه رادیویی و پایش طیف

   • ارائه راهکارهای جامع یا مشاوره برای پایش سیگنال ­های زمینی
   • ارائه راهکارهای جامع یا مشاوره برای پایش سیگنال ­های ماهواره­ای
   • ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه فناوری های راهبردی شبکه های ارتباطی و راداري
   • تحقیق و پژوهش با هدف بومی سازی تجهیزات و ادوات مخابراتی و راداری
   • ارائه راهکار در زمینه رادارهاي پسيو
   • سخت افزار و نرم افزارهای حوزه پخش وسیع 

حوزه شبکه زیرساخت

  • ارائه راهکار یا مشاوره در جهت راهبري ظرفيت‌هاي کشور جهت تأمين زيرساخت های ارتباطی امن
  • ارائه راهکار یا مشاوره در جهت توسعه متوازن و عادلانه زیر ساخت های ارتباطی در کشور
  • پیاده­ سازی آزمایشگاه های تایید نمونه محصولات مرتبط با حوزه زیر ساخت و شبکه های ارتباطی