تست و کالیبراسیون

تیم متخصص هامون طیف ارتباط خدماتی کاربردی در حوزه تست و کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری تا فرکانس 40 گیگاهرتز را ارائه می نماید و قادر به کالیبره انواع سیستم های مخابراتی و تجهیزات اندازه گیری غربی و شرقی می باشد.

Image