محصولات

شرکت هامون طیف ارتباط با تکیه بر دانش فنی تیم های متخصص خود توانسته است گستره ی وسیعی از محصولات را در حوزه صنعت مخابرات و الکترونیک تولید نماید و در جهت رفع نیازمندی های کشور گام موثری را بردارد.
ما همواره تلاش خواهیم نمود در مسیر پیش رو بهتر از گذشته به حرکتمان ادامه دهیم.

تقویت کننده

بیشتر بخوانید

سیستم های مخابراتی

بیشتر بخوانید

تجهیزات تست و اندازه گیری

بیشتر بخوانید

قطعات پسیو

بیشتر بخوانید

برد های پردازش

بیشتر بخوانید