آنتن

یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در هر سامانه آنتن است که کیفیت و بهره وری بالای آن کمک شایانی در بهینه سازی سیستم و کاهش هزینه خواهد کرد.

ما در هامون طیف ارتباط اقدام به تولید انواع آنتن برای کاربری های گوناگون می نماییم.

Image

درخواست قیمت

دریافت فرم

درخواست کاتالوگ

دریافت فرم