تجهیزات تست و اندازه گیری

تولید تجهیزات تست و اندازه گیری توسط شرکت های صاحب نام در نیا صورت می گیرد و قطعا نیازمند تحقیقات فراوان و زمان بسیار زیادی خواهد بود.

ما در هامون طیف ارتباط به صورت محدود اقدام به تولید این تجهیزات می نماییم.

Image

درخواست قیمت

دریافت فرم

درخواست کاتالوگ

دریافت فرم