بردهای پردازشی

امروزه سیستم های پردازنده نقش اساسی در هر محصول ایفا می کند. تولید انواع بردهای پردازنده از دیگر محصولات هامون طبف ارتباط است که صنایع مختلف با کاربری های گوناگون تولید می گردد.

Image

درخواست قیمت

دریافت فرم

درخواست کاتالوگ

دریافت فرم