خدمات

طراحی و ساخت

پذیرش سفارش طراحی، شبیه سازی و ساخت انواع تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

طراحی و ساخت سینتی سایزرهای مختلف در باندهای فرکانسی مختلف در HF/VHF/UHF/SHF


طراحی و ساخت سینتی سایزرهای مبتنی بر YIG

طراحی و ساخت تیونر در باندهای فرکانسی HF/VHF/UHF/SHF


طراحی و ساخت بالابرنده فرکانسی در باندهای فرکانسی HF/VHF/UHF/SHF

طراحی و ساخت مقسم و ترکیب کننده توان در باندهای فرکانسی مختلف


طراحی و ساخت انواع اتصال دوار (روتری) چند کانال کم تلف و توان بالا در باندهای فرکانسی مختلف

طراحی و ساخت انواع تقویت کننده های کم نویز در باندهای فرکانسی مختلف


طراحی و ساخت انواع تقویت کننده  توان در باندهای فرکانسی VHF/UHF/SHF

طراحی و ساخت انواع هیبرید 180 درجه پهن باند در باند HF/VHF/UHF/SHF


طراحی و ساخت انواع تقویت کننده¬ توان در باندهای فرکانسی VHF/UHF/SHF

طراحی و ساخت انواع فیلترهای با عناصر فشرده با ساختارهای مختلف در باندهای فرکانسی متفاوت


طراحی و ساخت انواع فیلترهای مایکرو استریپ با ساختارهای مختلف در باندهای فرکانسی متفاوت

طراحی و ساخت آنتن های قابل نصب بر روی UAV


طراحی و ساخت انواع آنتن لاگ پریودیک، یاگی، هورن، رفلکتوری، دیسکان، مایکروستریپ و ...

طراحی و ساخت المان¬ های مایکروویوی و آنتنی سامانه جهت یاب امواج رادیویی (DF)


طراحی و ساخت آنتن اکتیو برای کاربردهای خاص

خدمات توسط تیم مجرب هامون طیف ارتباط