طراحی و ساخت سیستم های مخابراتی پیشرفته روز دنیا

طراحی و ساخت سینتی سایزرهای مبتنی بر YIG

طراحی و ساخت سینتی سایزرهای مختلف در باندهای فرکانسی مختلف در HF/VHF/UHF/SHF

پذیرش سفارش طراحی، شبیه­ سازی و ساخت انواع تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

طراحی و ساخت مقسم و ترکیب­ کننده توان در باندهای فرکانسی مختلف

طراحی و ساخت بالابرنده فرکانسی در باندهای فرکانسی HF/VHF/UHF/SHF

طراحی و ساخت انواع تقویت کننده ­های کم­نویز در باندهای فرکانسی مختلف

طراحی و ساخت انواع اتصال دوار (روتری) چند کانال کم تلف و توان بالا در باندهای فرکانسی مختلف

طراحی و ساخت انواع هیبرید 90 درجه پهن باند در باند HF/VHF/UHF/SHF

طراحی و ساخت انواع تقویت کننده­ توان در باندهای فرکانسی VHF/UHF/SHF

طراحی و ساخت انواع فیلترهای مایکرو استریپ با ساختارهای مختلف در باندهای فرکانسی متفاوت

طراحی و ساخت انواع هیبرید 180 درجه پهن باند در باند HF/VHF/UHF/SHF

طراحی و ساخت انواع آنتن لاگ پریودیک، یاگی، هورن، رفلکتوری، دیسکان، مایکروستریپ و ...

طراحی و ساخت انواع فیلترهای با عناصر فشرده با ساختارهای مختلف در باندهای فرکانسی متفاوت

طراحی و ساخت آنتن اکتیو برای کاربردهای خاص

طراحی و ساخت آنتن ­های قابل نصب بر روی UAV

خدمات توسط تیم مجرب هامون طیف ارتباط