قطعات پسیو

هامون طیف ارتباط محصولات منحصر به فردی از لحاظ کیفیت و پاسخ فرکانس در حوزه قطعات پسیو مخابراتی تولید می کند که به جرات می توان گفت در اغلب موارد کیفیت و عملکردی به مراتب بهتر از نمونه های خارحی دارد.

Image

فیلتر

Image

شیفت دهنده فاز فریتی

Image

مبدل

خدمات توسط تیم مجرب هامون طیف ارتباط