مشاوره و آموزش مبانی اصلی طرح های مخابراتی

ارائه راهکارهای جامع ارائه راهکارهای جامع یا مشاوره برای پایش سیگنال های زمینی

ارائه راهکارهای جامع یا مشاوره برای پایش سیگنال های ماهواره ای

حوزه ارتباطات

تحقیق و پژوهش با هدف بومی سازی تجهیزات و ادوات مخابراتی و راداری

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه فناوری های راهبردی شبکه های ارتباطی و راداري

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه نظارت بر شبکه های موبایل 2G/3G/4G

ارائه راهکار در زمینه رادارهاي پسيو

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه خدمات ارزش افزوده (VAS)

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه ترابردپذیری شماره های تلفن همراه (MNP)

ارائه راهکارهای برقراری شبکه های ارتباطات سیار بومی

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه اینترنت اشیا (IoT)

ارائه راهکار یا مشاوره در زمينه سيستم ها و شبكه هاي دسترسي باند وسيع

ارائه نرم افزارهای جامع در حوزه های مختلف فناوری ارتباطات

ارائه راهکار یا مشاوره در جهت راهبري ظرفيت‌هاي کشور جهت تأمين زيرساخت های ارتباطی امن

سخت افزار و نرم افزارهای حوزه پخش وسیع

پیاده سازی آزمایشگاه های تایید نمونه محصولات مرتبط با حوزه زیر ساخت و شبکه های ارتباطی

ارائه راهکار یا مشاوره در جهت توسعه متوازن و عادلانه زیر ساخت های ارتباطی در کشور

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه ترابردپذیری شماره ­های تلفن همراه (MNP)

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه نظارت بر شبکه­ های موبایل 2G/3G/4G

حوزه شبکه

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه اینترنت اشیا (IoT)

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه خدمات ارزش افزوده (VAS)

ارائه نرم­ افزارهای جامع در حوزه­ های مختلف فناوری ارتباطات

ارائه راهکارهای برقراری شبکه ­های ارتباطات سیار بومی

ترمینال های دسترسی به شبکه ملی

ارائه راهکار یا مشاوره در زمينه سيستم ها و شبكه هاي دسترسي باند وسيع

ارائه راهکارهای جامع یا مشاوره برای پایش سیگنال ­های ماهواره­ای

ارائه راهکارهای جامع یا مشاوره برای پایش سیگنال ­های زمینی

حوزه رادیویی و پایش طیف

تحقیق و پژوهش با هدف بومی سازی تجهیزات و ادوات مخابراتی و راداری

ارائه راهکار یا مشاوره در زمینه فناوری های راهبردی شبکه های ارتباطی و راداري

سخت افزار و نرم افزارهای حوزه پخش وسیع

ارائه راهکار در زمینه رادارهاي پسيو

ارائه راهکار یا مشاوره در جهت توسعه متوازن و عادلانه زیر ساخت های ارتباطی در کشور

ارائه راهکار یا مشاوره در جهت راهبري ظرفيت‌هاي کشور جهت تأمين زيرساخت های ارتباطی امن

حوزه شبکه زیرساخت

خدمات توسط تیم مجرب هامون طیف ارتباط