تقویت کننده

سیستم های تقویت کننده LNA و HPA یکی از تجهیزات کاربردی در سیستم های ارتباطی هستند که طراحی و ساخت آن نیاز به دانش تخصصی و ظرافت های پیچیده ای دارد.

ما در هامون طیف ارتباط گستره ی وسیعی از LNA و HPA را تولید می کنیم.

Image

تقویت کننده توان

Image

تقویت کننده کم نویز

Image

تقویت کننده باند میانی

خدمات توسط تیم مجرب هامون طیف ارتباط