تست و کالیبراسیون

تیم متخصص هامون طیف ارتباط خدماتی کاربردی در حوزه تست و کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری تا فرکانس 40 گیگاهرتز را ارائه می نماید و قادر به کالیبره انواع سیستم های مخابراتی و تجهیزات اندازه گیری غربی و شرقی می باشد.

تعمیرات، تست و کالیبراسیون سامانه های مخابراتی

انواع تحلیل گر طیف

Spectrum Analyzer

انواع مولد سیگنال

Signal Generator

انواع تحلیل گر شبکه

Network Analyzer

انواع اسیلوسکوپ

Oscilloscope

خدمات توسط تیم مجرب هامون طیف ارتباط