قطعات پسیو

هامون طیف ارتباط محصولات منحصر به فردی از لحاظ کیفیت و پاسخ فرکانس در حوزه قطعات پسیو مخابراتی تولید می کند که به جرات می توان گفت در اغلب موارد کیفیت و عملکردی به مراتب بهتر از نمونه های خارحی دارد.

Image

درخواست قیمت

دریافت فرم

درخواست کاتالوگ

دریافت فرم